Glazbena poduka

 • Klavir

 • Gitara

 • Tambura

 • Pjevanje

 • Bubanj

 • Violina

 • Harmonika

 • Solfeggio

 • Orkestar

Poduka stranih jezika

 • Engleski

 • Njemački